Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi

Akciğer kanseri Akciğer ve akciğeri çevreleyen dokularda gelişen tümöral bir yapıdır. Erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda da sigara kullanımının artmasıyla daha sık görülmeye başlamıştır. AB ülkelerinde kanser hastalıkları içerisinde görülme oranı %21 olan akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerinde %29’undan sorumludur. En sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, büyük oranda sigara tüketimine bağlı olarak geliştiği […]

ve akciğeri çevreleyen dokularda gelişen tümöral bir yapıdır. Erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda da sigara kullanımının artmasıyla daha sık görülmeye başlamıştır. AB ülkelerinde kanser hastalıkları içerisinde görülme oranı %21 olan kanseri, kansere bağlı ölümlerinde %29’undan sorumludur. En sık görülen kanser türü olan kanseri, büyük oranda sigara tüketimine bağlı olarak geliştiği için aynı zamanda önlenebilir kanser türü olarak da görülmektedir.

Akciğer kanseri gelişim risk faktörleri
Bir çok risk faktörüne rağmen en önemli risk faktörü sigaradır. Akciğer kanserinin %80-85’i sigaraya bağlı olarak gelişen kanserlerdir. Özellikle küçük hücreli akciğer kanser tipinin sigaraya bağlı olarak geliştiği görülmüştür.

Sigara kullanımı dışında bazı kimyasallara mesleki açıdan maruz kalmak, radon gazı, genetik faktörler, radyasyon, önceden geçirilen , beslenme alışkanlıkları risk faktörlerindendir. Ailesinde akciğer kanser hikayesi olan birinin sigara kullanımıyla risk ikiye katlanmaktadır. Bunun yanında akciğer tüberkülozu, interstisyel fibrozis, doku harabiyeti ve büllöz amfizem ile seyreden diğer bazı , akciğer kanseri için gelecekte bir zemin oluşturabilir.

Akciğer kanseri temelde hücre tipine göre 2 gruba ayrılır.
(): Küçük hücreli akciğer kanserinin tüm akciğer kanserleri içindeki sıklığı yaklaşık %15-20 oranındadır.

Küçük hücreli dışı (): Akciğer kanser tipi tüm vakaların yaklaşık %80’ini oluşturur. , squamous, adeno ve büyük hücreli kanser alt gruplarından oluşur. ülkemizde en çok görülen akciğer kanser tipidir. Büyük ölçüde sigara kullanımına bağlı olarak gelişir. Aynı grupta yer alan adeno kanser tipi ülkemizde ender görülür. Squamous hücreli kanser ve küçük hücreli kanser genellikle akciğerin ana bronşlar ve lob bronşlarında görülürken, adeno kanser çoğu kez periferik akciğer alanlarından başlar.

Akciğer kanserinin belirtileri:
Lokal ve akciğer dışı belirtiler diye 2’ye ayrılır. Lokal belirtilerde doğrudan akciğere yerleşen tümörün ve onun lenf bezlerine metastazlarının ortaya çıkardığı öksürük, nefes darlığı, balgam, göğüs, omur, sırt ve kol ağrısı, ses kısıklığı, kan tükürme, yüz ve boyunda şişme, hışıltılı solunumla kendini gösterir. Hastalığın başlangıcında bu belirtilerin bir çoğu yoktur. Bir çok vakada öksürük erken bir belirti olmakla birlikte, hastaların bir çoğu sigara kullandığı için öksürüklerinin sigaraya bağlı olduğunu düşünerek doktora başvurmazlar. Özellikle uzun süreli öksürükler ve öksürükle birlikte balgam ve karışık kan gelmesi durumlarında mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Akciğer kanserinin akciğer dışı belirtileri, tümörün diğer organlara metastazlarına bağlı olmasının yanında tümörden salınan bazı immünolojik ve hormonal maddelere de bağlı olabilir. Metastaz belirtiler organa özgüdür. Beyin metastazında bilinç bozukluğu oluşması gibi.. Bütün bunların yanında kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, ateş gibi şikayetler görülür.

Akciğer kanseri tanısı:
Belirti ve bulgulara göre hekime baş vuran kişinin ayrıntılı öyküsüyle birlikte fiziksel bir muayene yapılır. 2 yönlü çekilir. Bir çok v akada bu yöntemle tümör veya tümörün oluşturduğu enfeksiyonlar görülebilmektedir. Tümör veya tümörle ilişkili olabilecek olguların saptanması için atılacak 2. adım akciğerin bilgisayarlı tomografisinin çekilmesidir. Görülemeyecek kadar küçük lezyonların görülmesini sağlar. Bütün bu incelemelerden sonra hastalığın bölgesel yayılımı ve lokalizayonu ortaya çıkar. Doktor bu aşamada kesin tanı için biopsi yönteminin ne olacağına karar verir. Cerrahi müdahale düşünülüyorsa iğne biyopsisi tercih edilir. Cerrahi girişim düşünülmüyorsa balgam muayenesi istenebilir. Bütün bunlardan sonra sonuçlara göre evreleme çalışmasına başlanır. Kanserde evreleme hastalık seyri ve tedavi yöntemi açısından önemlidir.

Küçük hücreli akciğer kanseri sınırlı ve yaygın evre olmak üzere ikiye ayrılır. Sınırlı evrede hastalık göğsün bir tarafındadır diğer akciğere veya diğer organlara hastalık yayılmamıştır. Yaygın evrede tam tersine hastalık diğer akciğere veya organlara yayılmıştır. Her iki evrede tedavi farklılıklar gösterir.

Küçük hücreli akciğer kanserinin evreleme çalışmaları diğerine göre daha detaylıdır. Bu kanser tipinde evreleme TNM sistemine göre yapılır. T tümör boyutu, komşu doku ve organlarla ilişkisi, N tümöre ait bölgesel veya uzak lenf bezlerindeki metastaz varlığı, M uzak organlarla ilgilidir. Bu sisteme göre akciğer kanser olguları dört grupta ele alınır. Evde I ve II erken evre akciğer kanseridir.

Tedavisi:
Tedavinin , ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarının işbirliği ile kararlaştırılması ve yapılması gerekir. Küçük hücreli akciğer kanseri tipinde cerrahi dışı yaklaşımlar söz konusudur. Daha çok kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Kısa sürede kanserde gerileme görülür. Sınırlı evredeki hastalıkta beyne koruyucu radyoterapi uygulanması da tedavi yöntemleri arasındadır. Yaygın evrede ise seçilecek tedavi yöntemi kombine kemoterapidir ancak beyin metastazı varlığında buraya radyoterapi uygulanması gerekir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde evre I ve II ve bazı evre III vakalarında cerrahi girişim tercih edilmelidir. Ameliyat sonrasında kemoterapi yada radyoterapi uygulaması yapılabilir. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise kemoterapi ve akciğer dışında beyin, kemik gibi organ metastazları varsa buraya yönelik radyoterapi uygulanmalıdır.

Akciğer kanserinden korunmak için ilk önce yapılması gereken şey sigarayı bırakmaktır. Bunun yanında alkol kullanımı ve beslenmeye de dikkat etmeli, fiziksel aktivitelerde bulunmalı ve 40 yaş üzerinde ki kişilerin akciğer grafisini yılda bir kez çektirmeleri gerekir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM