Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası

Vatandaşların yeterli derecede bilgi sahibi olmadığı ve kafalarda bir çok soru işaretine neden olan Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerlidir. Sağlık Sigortasının kimleri kapsadığı ve kimlerin yararlanabileceği konusunda detay aşağıdadır. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Genel Sağlık Sigortasının en önemli ayağı kapsadığı toplum kesimlerinin genişletilmiş olmasıdır. Amaç Sağlık Sigortası dışında kimsenin kalmamasıdır. Daha […]

Vatandaşların yeterli derecede bilgi sahibi olmadığı ve kafalarda bir çok soru işaretine neden olan Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerlidir. Sağlık Sigortasının kimleri kapsadığı ve kimlerin yararlanabileceği konusunda detay aşağıdadır.

Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı

Genel Sağlık Sigortasının en önemli ayağı kapsadığı toplum kesimlerinin genişletilmiş olmasıdır. Amaç Sağlık Sigortası dışında kimsenin kalmamasıdır. Daha önce zorunlu sigortaya tabi olanların ödedikleri hastalık sigortası primleriyle yararlandıkları sağlık hizmetlerinden, artık genel sağlık sigortası primiyle yararlanmaya devam edilecektir. Önceki sistemde zorunlu sigortaya tabi kişiler sağlık sigortası sisteminden yararlanıyorken, yeni sistem ile özel sağlık sigortalarında olduğu gibi işsiz kimseler de, zorunlu sigortaya tabi olmadan prim ödeyerek sağlık sigortası kapsamına girecek ve devletin güvencesi altına alınacaktır. Aşağıda Genel Sağlık Sigortasının kimleri kapsadığına dair detaylı bilgileri bulacaksınız..

Yerleşim yeri Türkiye’de olan kişilerden;

1) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

2) Kamu idarelerinde çalışanlar;

a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,

b) Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il daimi komisyonu üyeleri,

a) Memur statüsünde iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikaların veya sendika konfederasyonlarının yönetim kurullarına seçilenler,

b) Askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,

c) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,

2) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

c) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

d) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

3) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

4) Hizmet akdine tabi olanların veya kamu idarelerinde çalışanların veya köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlardan;

a) Yeşil kart sahibi olanlar,

b) Vatansızlar ve sığınmacılar,

c) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 65 yaş aylığı alan kişiler,

d) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanlar,

e) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanlar,

f) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanlar,

g) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,

h) Harp malüllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,

ı) 442 sayılı Köy Kanununa göre görevlendirilen geçici köy korucuları,

j) Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülkede sigortalılığı olmayanlar

k) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneği alanlar

l) 01.01.2007 tarihinden önce veya sonra ilgili kanunlar gereğince gelir veya aylık bağlanmış olan kişiler,

m) Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve aynı zamanda başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanmayanlar,

genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM